การประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

23 กุมภาพันธ์ 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลตำบลสวนผึ้ง ได้ลงพื้นที่จัดทำประชาคม หมู่ที่ 1 บ้านบ่อ, หมู่ที่ 4 หมู่บ้านนาขุนแสน ตำบลสวนผึ้ง 

ในวันที่ 5,6  ,มีนาคม 2564 เพื่อนำปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนมาจัดทำ

แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ และดำเนินการต่อไป

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!