รณรงค์พ่นหมอกควันควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก/ชิกุนคุนยา ประจำปีงบประมาณ 2566

14 พฤศจิกายน 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

รณรงค์พ่นหมอกควันควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก/ชิกุนคุนยา ประจำปีงบประมาณ 2566

แผนการปฏิบัติงานรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก/ชิกุนคุนยาในเขตเทศบาลตำบลสวนผึ้ง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

 

แผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๖

 

ครั้งที่

เดือน

       พฤศจิกายน

       กุมภาพันธ์

       พฤษภาคม

       สิงหาคม

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!