รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 2565

19 สิงหาคม 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

.............. เทศบาลตำบลสวนผึ้ง ...............

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!