ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 223
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศตำบลสวนผึ้ง เดือน มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 มิถุนายน 2566
ซื้อตู้เย็น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสวนผึ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 พฤษภาคม 2566
ซื้อเวชภัณฑ์-วัสดุและอุปกรณ์ทำหมันสุนัขและแมวตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 มิถุนายน 2566
ซื้อน้ำมันไฮดรอลิก (วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 พฤษภาคม 2566
ซื้อจัดซื้อถุงมือแพทย์ (วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 พฤษภาคม 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 พฤษภาคม 2566
ซื้อตู้เย็น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสวนผึ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 พฤษภาคม 2566
ซื้อตู้เย็น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสวนผึ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 พฤษภาคม 2566
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร(เลื่อยโซ่ยนต์)สำนักปลัดงานป้องกัน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 พฤษภาคม 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสวนผึ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 พฤษภาคม 2566