วันที่ประกาศหัวข้อ
27 มีนาคม 2566จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก รายเดือน ปฏิบัติงานสวนสาธารณะ สวนหย่อม ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2566 จำนวน 6 งวด นายชิตธิพงษ์ อ้วนอินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มีนาคม 2566จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก รายเดือน ปฏิบัติงานสวนสาธารณะ สวนหย่อม ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2566 จำนวน 6 งวด นายนพกร อำมฤครัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มีนาคม 2566จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก รายเดือน ปฏิบัติงานสวนสาธารณะ สวนหย่อม ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2566 จำนวน 6 งวด นายปภากร ตาคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มีนาคม 2566จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก รายเดือน ปฏิบัติงานสวนสาธารณะ สวนหย่อม ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2566 จำนวน 6 งวด นายประวิทย์ ชมภูทวีป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มีนาคม 2566จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก รายเดือน ปฏิบัติงานสวนสาธารณะ สวนหย่อม ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2566 จำนวน 6 งวด นายพงษ์เทพ ชมภูทวีป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง